Marsz dla Ukrainy/ Walk for Ukraine

Marsz dla Ukrainy z Robertem Korzeniowskim

Flaga Polski

Dajmy wyraz sportowej solidarności i razem ze sportowcami z Ukrainy przejdźmy 1 km. Tysiąc kroków i tysiąc powodów, dla których powinniśmy być tego dnia razem.
Niezależnie od tego czy jesteś sportowcem, czy po prostu sympatyzujesz z nami i chcesz otworzyć serce dla sportowców z Ukrainy zapraszamy do wzięcia udziału w krótkim, symbolicznym marszu na rzecz wsparcia naszych dotkniętych wojną sąsiadów. Spotykamy się 9 kwietnia o godzinie 10.15 w ramach lekkoatletycznego mityngu Korzeniowski Cup Warszawa Praga -Południe, który będzie okazją dla symbolicznego spotkania w duchu Fair Play sportowców z różnych krajów.
Mamy długą drogę do przejścia – zróbmy to razem a jednym z jej etapów będzie ,,Marsz dla Ukrainy„ na Podskarbińskiej.

 

Flaga Ukrainy

Виразимо спортивну солідарність і пройдемо 1 км разом зі спортсменами з України. Тисяча кроків і тисяча причин, чому ми повинні бути разом у цей день.
Незалежно від того, чи є ви спортсменом чи просто симпатизуєте нам і бажаєте відкрити своє серце спортсменам з України, ми запрошуємо вас взяти участь у короткому символічному марші на підтримку наших постраждалих від війни сусідів.Ми зустрічаємося 9 квітня о 10:15 в рамках легкоатлетичних змагань Korzeniowski Cup Warszawa Praga-Południe, що стане нагодою для символічної зустрічі спортсменів із різних країн під лозунгом Fair Play .
Ми маємо пройти довгий шлях – тому давайте зробимо це разом і одним із його етапів стане «Марш за Україну» на вулиці Підскарбінській.

Flaga Wielkiej Brytanii

Let’s express sports solidarity and walk 1 km together with athletes from Ukraine. A thousand steps and a thousand reasons why we should be together on this day.
Regardless of whether you are an athlete or simply sympathize with us and want to open your heart to athletes from Ukraine, we invite you to take part in a short, symbolic march to support our war-stricken neighbors.We meet 9th of April at 10.15 as part of the Korzeniowski Cup Warszawa Praga -Południe athletics meeting, which will be an opportunity for a symbolic meeting of athletes from different countries in the spirit of Fair Play.
We have a long way to go – let’s do it together and one of its stages will be “March for Ukraine” on Podskarbińska Stadion.