Okrągły stół w Centrum Olimpijskim

Spotkanie przedstawicieli świata, świata polityki, biznesu i sportu w Centrum Olimpijskim

W Centrum Olimpijskim w formule okrągłego stołu spotkali się przedstawiciele świata polityki, biznesu i sportu, by dyskutować o strategii rozwoju sportu w Polsce. Nikt nie jest zadowolony ani z liczby Polaków uprawiających sport amatorsko, ani w pełni usatysfakcjonowany z wyników naszych reprezentantów na głównych imprezach sportowych. Konstruktywna, warsztatowa dyskusja ma być kontynuowana w trzech zespołach roboczych: legislacyjnym, biznesowo- finansowym i strategii rozwoju.

Robert Korzeniowski zadeklarował prace na rzecz zdefiniowania strategii a w dzisiejszym wystąpieniu w ramach dyskusji nawiązał do potrzeby odbudowania społecznej roli klubu, partnerstwa sportu z samorządami i pracodawcami na rynku pracy oraz konieczności ustalenia modelu współpracy nadawców telewizyjnych ze związkami sportowymi w kontekście planowania organizacji i produkcji sygnału z imprez rangi mistrzowskiej organizowanych w wieloletniej perspektywie.