UNICEF objął patronatem Marsz dla Ukrainy

Robert Korzeniowski i dzieci

UNICEF objął patronatem  Marsz dla Ukrainy , który otworzy  światowej rangi wydarzenie w chodzie sportowym Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup.

UNICEF to jedna z najbardziej znanych organizacji wspierających dzieci i młodzież na świecie. Patronat

UNICEFU to wyraz wyznawania tych samych wartości, jakie przyświecają Fundacji Roberta Korzeniowskiego i klubu RK Athletics – organizatorów warszawskiego mityngu, którzy przeszło już w rok od rozpoczęcia przez Rosję wojny w Ukrainie chcą zwrócić uwagę na dramat dotkniętych wojną dzieci i ich rodzin.

Robert Korzeniowski jest Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF a w ramach pełnionej funkcji zetknął się bezpośrednio z wojną w Syrii , gdzie w Aleppo spędził kilka dni wśród dzieci w szkołach , sierocińcach i obozach uchodźców. To osobiste doświadczenie pozwala tym lepiej zrozumieć potrzebę humanitarnego zaangażowania na rzecz najmłodszych Ukraińców. 

Są tysiące powodów, dla których trzeba iść solidarnie i w jednym kierunku, dlatego najbardziej utytułowany chodziarz na świecie zaprosił wraz z UNICEF wszystkich ludzi dobrej woli do wspólnego tysiącmetrowego Marszu dla Ukrainy

UNICEF został utworzony 11 grudnia 1946 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, by zapewnić żywność i opiekę zdrowotną dla dzieci i matek w krajach, które zostały zniszczone przez II Wojnę Światową. W swoich działaniach UNICEF kieruje się postanowieniami Konwencji o prawach dziecka. 

Każdego dnia pracownicy UNICEF działają w 190 krajach i terytoriach, nierzadko w najtrudniejszych miejscach na ziemi, aby dotrzeć z pomocą do najbardziej potrzebujących dzieci. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej – UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa.

Historia UNICEF w Polsce rozpoczęła się w roku 1962, kiedy w naszym kraju powstał pierwszy Narodowy Komitet UNICEF we wschodniej części Europy. Przez 40 lat UNICEF finansował programy pomocy dzieciom w Polsce, kupował wyposażenie dla ośrodków zdrowia, sprowadzał surowce do produkcji artykułów dla dzieci. Podczas stanu wojennego Komitety Narodowe z Europy Zachodniej przekazywały polskim dzieciom lekarstwa, odzież i odżywki.

Do zadań statutowych Komitetu należy reprezentowanie interesów dzieci wobec władz i społeczeństwa, działanie na rzecz respektowania ich praw oraz gromadzenie funduszy na projekty pomocowe realizowane przez UNICEF w krajach rozwijających się. Stowarzyszenie PKN UNICEF skupia swoje działania na gromadzeniu środków na pomoc dzieciom w najuboższych krajach świata, czy też tych dzieci, które znajdują się w krajach w strefach konfliktów czy klęsk. 

Oprócz tego monitoruje wprowadzanie Konwencji o prawach dziecka oraz realizuje programy edukacyjne angażujące tysiące szkół w Polsce, współpracuje z samorządami ze światem biznesu i kultury, zawsze na pierwszym miejscu stawiając potrzeby dzieci. Monitoruje i reaguje, aby prawa dziecka były zawsze przestrzegane, a głos młodych ludzi słyszalny i respektowany. 

Organizacja jest apolityczna i bezstronna, ale nigdy nie pozostaje obojętna, gdy chodzi o obronę praw dzieci i zabezpieczenie ich życia i przyszłości. UNICEF jest twórcą idei wspierania działań charytatywnych przez osobistości świata kultury i sportu. Ambasadorami Dobrej Woli UNICEF  obok Robert Korzeniowskiego  są w Polsce : Małgorzata Foremniak, Artur Żmijewski, Majka Jeżowska, Magdalena Różczka, Łukasz Nowicki, Agnieszka Radwańska oraz Robert Lewandowski. 

Hasłem przewodnim organizacji jest: „UNICEF – dla każdego dziecka”. 

Patronat nad mityngiem 2. Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup to wyraz wsparcia dla wspólnych wartości wyznawanych przez organizatorów i UNICEF, a także możliwość promowania idei pomocy dzieciom na całym świecie, jakie od lat promuje UNICEF. 

Robert Korzeniowski - UNICEF

Robert Korzeniowski i UNICEF dla Ukrainy