Co-branding jako sposób na zdobycie nowych klientów dla firmy

Co-branding jako sposób na zdobycie nowych klientów dla firmy

Budowa siły marki i zdobywanie nowych klientów dzięki przyjętemu planowi działania to podstawowe elementy strategii większości firm. Nie zawsze jednak można osiągnąć postawiony sobie cel samodzielnie. Czasami najlepszym skutecznym rozwiązaniem jest rozpoczęcie współpracy z innym podmiotem, czyli co-branding. W dzisiejszym wpisie na blogu Korzeniowski.pl opisujemy, na czym polega co-branding oraz w jaki sposób może on pomóc w budowaniu pozycji firmy i w zdobywaniu nowych klientów.

Na czym polega co-branding?

Termin co-branding jest stosowany do opisania strategicznego partnerstwa między dwoma markami w zakresie marketingu i reklamy. Celem współpracy jest połączenie potencjału obu brandów. Zazwyczaj na co-branding decydują się firmy, którym zależy na wzmocnieniu swoich pozycji, na obniżeniu kosztów produkcji lub na podbiciu nowych rynków. Inną związaną z rozpoczęciem takiej formy współpracy korzyścią jest rozszerzenie pozytywnych skojarzeń wokół marki, czyli aspekt wizerunkowy.

Co-branding to rodzaj porozumienia marketingowego, w którym co najmniej dwie marki rozpoczynają współpracę w celu stworzenia nowego produktu lub usługi, które wzmocnią ich pozycję wśród klientów. Innym rodzajem tego typu współpracy jest co-marketing, czyli połączenie wysiłków marketingowych dwóch lub więcej firm, polegające na wzajemnym promowaniu świadczonych usług i sprzedawanych przez nie produktów.

Sposoby wykorzystania co-brandingu w strategii komunikacyjnej

W strategii komunikacyjnej co-branding można wykorzystać przede wszystkim jako rozszerzenie marki i sposób wprowadzenia swojego brandu do nowych kategorii produktów. Na takie rozwiązanie właściciele firm często decydują się sami, widząc, jakie są aktualne potrzeby ich klientów. Może być to też myśl, która wypłynie w trakcie spotkań z mentorem biznesowym, w trakcie których obie strony starają się stworzyć nową strategię prowadzenia działalności gospodarczej. Zazwyczaj w co-brandingu można wyróżnić markę, która zaprasza do współpracy i markę, która to zaproszenie przyjmuje. Rozpoczęcie współpracy w ramach co-brandingu może mieć charakter krótko- lub długoterminowy. 

W zależności od tego, jaki wkład we współpracę mają działające wspólnie podmioty, wyróżnić można też co-branding funkcjonalny, ang. ingredient branding, który polega na rzeczywistym wkładzie brandu do produktu końcowego, lub co-branding symboliczny, który polega wyłącznie na wykorzystaniu marki partnera do stworzenia określonego wizerunku realizowanego projektu. W obu przypadkach zawiązana współpraca daje obu podmiotom możliwość zwiększenia swojego potencjału, poprzez rozszerzenie swoich ofert, wzrost innowacyjności brandów i – dzięki wejściu w nowe segmenty rynku – zwiększenie liczby potencjalnych klientów.

Czym się kierować wybierając partnerów do co-brandingu?

Sukces strategii co-brandingu w dużej mierze zależy od właściwego doboru partnera, z którym zacznie się współpracę. Rozpoczynające współpracę marki powinny mieć zbieżną filozofię, spójny wizerunek i wartości. Partnerstwo powinno obowiązywać na wszystkich płaszczyznach współpracy, a realizowane projekty powinny być nakierowane na wspólne osiąganie zamierzonych celów. 

Najlepsze rezultaty co-brandingu można osiągnąć, jeżeli wszystkie biorące udział w projekcie podmioty mają podobny udział w jego realizacji, tzn. wkładają w niego podobny wysiłek i inwestują podobną ilość pieniędzy.