Psychologia wykładów motywacyjnych

Robert Korzeniowski - Psychologia wykładów motywacyjnych

Wykłady motywacyjne to często stosowany w firmach element wsparcia pracowników. Zorganizowany wykład może być wygłoszony przez lidera zespołu lub innych pracowników danego przedsiębiorstwa, jednak można w tym celu zaprosić też osoby z zewnątrz. W ostatnich latach prezesi i właściciele firm coraz częściej decydują się na skorzystanie z oferty profesjonalnych mówców motywacyjnych, którzy potrafią nawiązać bardzo dobry kontakt ze swoimi słuchaczami i w trakcie wykładów dają wiele pozytywnych przykładów rozwiązanych problemów i odniesionych sukcesów nie tylko z branży, w której działa dana firma.

Strategia wykładów motywacyjnych

Prowadzenie wykładów motywacyjnych ma na celu dopingowanie słuchaczy do bardziej wytężonej pracy oraz do budowania w nich lepszej samooceny. Sposób prowadzenia wykładu zależy od wygłaszającego go mówcy motywacyjnego. To on również dobiera odpowiednią tematykę do potrzeb zleceniodawcy i słuchaczy. 

Mówcami motywacyjnymi najczęściej są znane osoby, które teraz albo decydują się na rozszerzenie swojej działalności o wykłady motywacyjne dla biznesmenów i nie tylko, albo z jakiegoś powodu musiały lub chciały zakończyć swoją dotychczasową działalność. Coraz bardziej cenionym w Polsce mówcą motywacyjnym od kilku lat jest też Robert Korzeniowski. Ma on bogate doświadczenie w realizowaniu celów stawianych sobie w trakcie kariery sportowej, które daje mu teraz możliwość dzielenia się stworzonymi przez siebie sposobami uzyskania lepszej motywacji do dalszego działania ze słuchaczami, biorącymi udział w jego wykładach motywacyjnych.

Dla części z nich wartościowym punktem tych wydarzeń jest sam fakt spotkania z osobą, którą wcześniej znali tylko z mediów i której kibicowali w trakcie igrzysk olimpijskich lub mistrzostw świata w lekkoatletyce.

Zwiększanie samooceny słuchaczy

Jednym z ważniejszych zadań, jakie spełniają wykłady motywacyjne, jest poprawa samooceny słuchaczy. Odbywa się to poprzez zbudowanie w nich poczucia, że są ważną częścią większego zespołu, który bez ich zaangażowania i sumiennego wykonywania przez nich wszystkich obowiązków, nie będzie w stanie sprostać pojawiającym się wyzwaniom

Zbudowanie w słuchaczach wykładów motywacyjnych poczucia wartości zawsze ma wpływ na wykonywaną przez nich pracę. Żeby to jednak było możliwe i prowadzony wykład mógł mieć naprawdę duży pozytywny wpływ na pracowników firmy, mówca motywacyjny musi potrafić dotrzeć do słuchaczy i w jasny oraz zgodny z planem sposób przekazać im wszystkie najważniejsze informacje.

Motywowanie do większego skupienia się na wykonywanych zadaniach

Poza budowaniem wysokiej samooceny u słuchaczy mówca w trakcie prowadzonych wykładów motywacyjnych musi też potrafić nauczyć ich odpowiedniego skupienia na wykonywanych zadaniach. Umiejętność takiego skupienia się jest kwestią indywidualną, jednak właściwie przekazane przez mówcę motywacyjnego informacje i przykłady z życia wzięte często pomagają wielu osobom w znalezieniu nowych, lepszych sposobów wykonywania swoich obowiązków.