Na czym może polegać coaching biznesowy?

Coaching biznesowy Roberta Korzeniowskiego

Coaching biznesowy opiera się głównie na psychologii stosowanej. Na początku najważniejsze jest zbudowanie właściwej relacji między trenerem a osobą, z którą pracuje. Jej powstanie pozwala trenerowi na odkrycie drzemiącego w kliencie potencjału i rozpoczęcie działań, które mają na celu jego jeszcze większe wzmocnienie i wykształcenie innych, niezbędnych w realizacji dążeń umiejętności. Robert Korzeniowski już od lat zajmuje się prowadzeniem inicjatyw, które mają na celu wspieranie i motywowanie do działania ludzi biznesu. Doświadczenia, które zebrał przez lata kariery sportowej, teraz doskonale się też przydają na innych polach. Jego działalność polega m.in. na coachingu w biznesie, którego celem jest pełne wykorzystanie drzemiącego w uczestnikach spotkań z nim potencjału i nauczenie ich prawidłowego planowania wszystkich działań. Więcej na temat coachingu biznesowego przeczytasz w tym wpisie na blogu.

Co to jest coaching biznesowy?

Zgodnie z definicją coaching biznesowy to proces rozwoju, który jest nastawiony na odkrywanie i kształtowanie umiejętności poddających się szkoleniu osób. W biznesie głównym jego celem zazwyczaj jest wspieranie przedsiębiorców w realizacji ich dążeń i zaplanowanej strategii, w stawianiu przed sobą nowych zadań oraz w doskonaleniu swoich pracowników. Do osiągnięcia zaplanowanych celów coachingu potrzebna jest pełna współpraca klienta lub klientów z trenerem, czyli z coachem. Osiągnięcie dobrych wyników wymaga pełnego zaangażowania obu stron. Trener przed rozpoczęciem pracy z klientem musi poznać jego cele i opracować wstępną strategię, w jaki sposób może go wesprzeć w ich realizacji. Klient natomiast musi być w pełni zaangażowany w przebieg procesu, ponieważ tylko wtedy będzie miał możliwość zrealizowania swoich zamierzeń i rozwinięcia umiejętności.

Założenia coachingu biznesowego

Coaching biznesowy opiera się głównie na psychologii stosowanej. Na początku najważniejsze jest zbudowanie właściwej relacji między trenerem a osobą, z którą pracuje. Jej powstanie pozwala trenerowi na odkrycie drzemiącego w kliencie potencjału i rozpoczęcie działań, które mają na celu jego jeszcze większe wzmocnienie i wykształcenie innych, niezbędnych w realizacji dążeń umiejętności.

Dla kogo przeznaczony jest coaching biznesowy?

Coaching biznesowy jest skierowany praktycznie do każdej aktywnej zawodowo osoby. Najczęściej jednak z takich możliwości korzystają właściciele przedsiębiorstw, pracujący z niewielkimi lub z dużymi zespołami managerowie, osoby, które mają w planach prowadzenie własnej działalności gospodarczej, oraz specjaliści, którzy pracują na swój rachunek i szukają nowych motywacji do stawiania przed sobą i osiągania dalszych celów.

W jakich kierunkach prowadzi się coaching biznesowy?

Szkolenia w formie coachingu biznesowego mogą być ukierunkowane na różne kwestie i niezbędne w biznesie wartości. Z tego względu przed rozpoczęciem pracy z klientami trener zawsze musi najpierw dokładne zdefiniować indywidualne potrzeby klienta i prowadzonego przez niego zespołu. W późniejszych spotkaniach mogą być poruszane różne aspekty pracy w biznesie. Zajęcia mogą być ukierunkowane np. na sprawność komunikacji kadrowej, umiejętność pracy w zespole, asertywność i wyznaczanie granic w pracy, umiejętne zarządzanie czasem pracy lub na odpowiednią motywację do pracy.
Ważne jest też to, że coaching biznesowy przynosi nie tylko korzyści osobom, które rozpoczęły pracę z trenerem, ale także daje dużo ich współpracownikom i całym firmom.