W jakich sytuacjach warto skorzystać z oferty coachingu biznesowego?

Coaching biznesowy Roberta Korzeniowskiego

Coaching biznesowy to szczególny rodzaj relacji pomiędzy mentorem biznesowym a pracownikami firm. Jego największą zaletą jest to, że pozwala w pełni wykorzystać drzemiący w nich potencjał. Rolą coacha w takiej relacji z klientami jest ich wspieranie i motywowanie do osiągnięcia zamierzonych lub stawianych przed nimi celów. Coachingiem biznesowym już od lat zajmuje się też Robert Korzeniowski. W jakich sytuacjach warto jest korzystać z takiej formy współpracy i pomocy?

Na czym polega coaching biznesowy?

Coaching biznesowy polega na odkrywaniu i kształtowaniu talentów i umiejętności osób, które poddają się szkoleniu. Najważniejszym celem coachingu biznesowego jest wspieranie w bieżącej pracy przedsiębiorców i osób zajmujących kierownicze stanowiska w firmach. Współpracując z mentorem biznesowym, otrzymują oni możliwość i umiejętność takiego kierowania zespołem, żeby móc właściwie zaplanować dalszą pracę i osiągnąć wszystkie zakładane przedsięwzięcia.

Właściwie zaplanowany coaching biznesowy to wspólna praca trenera ze swoim uczniem lub uczniami. Każde indywidualne lub grupowe spotkanie z coachem ma służyć osiągnięciu wyznaczonych sobie wcześniej celów i rozwinięciu konkretnych umiejętności lub wytrenowaniu odpowiednich wzorów zachowania. Celem prawidłowo prowadzonego coachingu biznesowego jest zawsze opracowanie porozumienia pomiędzy mentorem, klientem i prowadzoną przez niego organizacją. Co ważne, plan coachingu zazwyczaj nie jest precyzyjnie określony przed rozpoczęciem spotkań. Nie są też zaplanowane zakończenia określonych etapów coachingu. Wszystko okazuje się w trakcie spotkań z klientami i jest zależne od tego, w jakim stopniu coachowi udaje się zbudować dobre relacje z trenowanymi osobami.

 

W jakich kierunkach może być prowadzony coaching biznesowy?

Coaching biznesowy może być ukierunkowany na różne istotne w prowadzeniu biznesu wartości. Zajęcia coachingu biznesowego zawsze więc muszą się rozpocząć od określenia indywidualnych potrzeb zespołu lub jego poszczególnych członków. Celem spotkań w ramach coachingu biznesowego może być np. nauka pracy zespołowej, stawianie i osiąganie celów zespołowych i indywidualnych, sprawna komunikacja w zespole, asertywność i wyznaczanie w nim granic, odpowiednia motywacja do pracy czy umiejętność zarządzania czasem.

Osoby, które kierują zespołem, często potrzebują od mentora także pomocy w uzyskaniu wrażliwości na płynący ze strony podległego personelu feedback. Bez tego bowiem trudno jest budować sprawnie działający i dobrze ze sobą współpracujący podczas wykonywania różnych zadań zespół.

Kto powinien korzystać z coachingu biznesowego?

Z coachingu biznesowego tak naprawdę mogą korzystać wszystkie aktywne zawodowo osoby. Najczęściej decydują się jednak na to właściciele przedsiębiorstw oraz managerowie. Skorzystanie z coachingu biznesowego jest znakomitym rozwiązaniem np. w trakcie zakładania biznesu lub przy rozpoczęciu realizacji większego projektu. W start-upach na początku bardzo ważne jest zaplanowanie i zdefiniowanie sposobów realizacji określonych celów. Z usług coachingu i ze spotkań z mentorem biznesowym powinni też skorzystać specjaliści, którzy rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej i pracę na swój rachunek.