W jakiej formie organizujemy spotkania motywacyjne dla firm?

Spotkania motywacyjne dla firm z Robertem Korzeniowskim

Szukanie odpowiedniej motywacji to jedno z najistotniejszych wyzwań, które warunkuje osiąganie sukcesów. Motywacja jest wyjątkowo ważna w życiu zawodowym. W XXI wieku firmy starają się zrobić wiele, żeby pomóc swoim pracownikom w znalezieniu odpowiedniej motywacji do pracy. Największym zagrożeniem dla osiągania stawianych celów jest bowiem monotonia, ciągła powtarzalność wykonywanych zadań i brak właściwej komunikacji pomiędzy kierownikami czy managerami a pracownikami. Poprawa panującego w firmie nastroju jest bardzo ważna – taką rolę pełnią między innymi spotkania motywacyjne. Prowadzenie takich spotkań oferuje też Robert Korzeniowski. Jakie są główne cele spotkań motywacyjnych dla firm? W jakiej formie mogą zostać zorganizowane?

Cele spotkań motywacyjnych z zaproszonymi gośćmi

Celem spotkań motywacyjnych dla firm jest przede wszystkim nawiązanie takiej relacji z pracownikami, która pozwoli na odbudowanie w nich motywacji i wzmocni ich zarówno osobistą, jak i zespołową chęć do pracy. Dobry i doświadczony mówca motywacyjny potrafi też sprawić, że wykonywane od lat te same obowiązki nagle zmienią się w dające pracownikom dużo satysfakcji wyzwania. Na skutek ciekawie przeprowadzonego spotkania motywacyjnego pracownicy mogą nabrać zapału do pracy, co w naturalny sposób będzie miało wpływ na ich wydajność. Dostosowane do potrzeb pracowników spotkania motywacyjne mają na celu też nauczenie ich tego, w jaki sposób powinni wyznaczać swoje priorytety w działaniu i co zrobić, żeby wyeliminować w pracy różnego typu czynniki demotywujące i elementy, które sprawiają, że trudno jest się skupić na wykonywanych obowiązkach.

Uczestnictwo w tego typu spotkaniach sprawi też, że zostanie przełamana pewna monotonia pracy w biurze. Pracownicy zawsze doceniają to, że firma się o nich troszczy i stara się zrobić wszystko, żeby wspierać ich w wykonywaniu codziennych obowiązków oraz zadbać o ich dobre samopoczucie i motywację.

Jakie znaczenie ma wybór odpowiedniego trenera biznesowego?

Najlepsze efekty zapewniają spotkania motywacyjne dla pracowników z udziałem osób z zewnątrz. Nawet jeżeli wewnątrz firmy pracują osoby, które są powszechnie cenione za swoją bogatą wiedzę i profesjonalizm, fakt, że od lat są częścią danego zespołu, ma wpływ na to, w jaki sposób odbiera się prowadzone przez nich szkolenia i próby prowadzenia spotkań motywacyjnych. Żeby spotkania motywacyjne dały takie efekty, jakich się oczekuje, warto jest skorzystać z pomocy specjalisty z zewnątrz. Najlepiej w wykonywaniu tego typu usług sprawdzają się osoby, które nie są całkowicie anonimowe. Jeżeli mówca motywacyjny jest znany Twoim pracownikom z osiąganych sukcesów, wówczas łatwiej będzie mu do nich dotrzeć i nauczyć ich, w jaki sposób powinni budować swoją motywację do osiągania stawianych przed nimi celów. Robert Korzeniowski organizuje spotkania motywacyjne dla firm już od wielu lat. Jego charyzma i wiele osiągniętych sukcesów sprawiają, że osoby, z którymi się spotyka, z dużym skupieniem słuchają, w jaki sposób udało mu się dotrzeć na szczyt. Zawsze też wynoszą z tych spotkań coś dla siebie, co pomaga im później w realizowaniu własnych celów i stawianych przed nimi zadań. 

Spotkanie motywacyjne sposobem lepszego zwizualizowania stawianych celów

Organizowane przez firmy spotkania motywacyjne przynoszą też wiele korzyści kierownikom i managerom. Najważniejszym atutem tego typu spotkań jest to, że dają im one możliwość przekazania w wyjątkowy sposób pracownikom swoich wymagań i przedstawienia im celów, do osiągnięcia których powinni dążyć w najbliższym czasie. Aby efekty były jeszcze lepsze, można się też zdecydować na cykliczne spotkania motywacyjne dla pracowników. Mogą się one odbywać w biurze, w specjalnie w tym celu wynajętej sali konferencyjnej w hotelu czy w ośrodku szkoleniowym poza miejscem pracy. Ciekawą opcją dla firm są też spotkania online, które w ostatnim czasie, na skutek pandemii Covid-19, bardzo zyskały na popularności.

Możliwości zorganizowania spotkań motywacyjnych dla pracowników

Spotkania motywacyjne dla firm najczęściej odbywają się w formie wykładów, w czasie których zaproszeni goście opowiadają o tym, co sprawiło, że udało im się osiągnąć sukcesy i w jaki sposób starali się motywować do działania. Robert Korzeniowski jako czterokrotny mistrz olimpijski i trzykrotny mistrz świata w chodzie sportowym doskonale wie, co zrobić, żeby odpowiednio się zmotywować do pracy. W pewnym momencie swojej kariery sportowej osiągnął już wszystko, a mimo to jeszcze przez lata dalej trenował, żeby się odpowiednio przygotować do kolejnych startów w zawodach. 

Spotkania motywacyjne z Robertem Korzeniowskim mogą mieć różną formę. Robert na pewno poświęci trochę czasu na to, by opowiedzieć o tym, w jaki sposób się mobilizował i znajdował motywację do dalszych działań. Czasami takie spotkania mają jednak trochę inną formę i pracownicy firmy, do której został zaproszony, mają możliwość przejścia się z mistrzem na spacer, nauczenia się podstaw chodu sportowego i posłuchania o tym, jak dobrą formą aktywności fizycznej jest chodzenie.