Na czym polega mentoring w biznesie?

Mentoring w biznesie - Robert Korzeniowski

Jednym z ważniejszych zadań, jakimi zajmuje się Robert Korzeniowski, jest mentoring w biznesie. Na skorzystanie z takiej formy współpracy z roku na rok decyduje się coraz więcej osób. W mentoringu biorą udział dwie osoby: Robert Korzeniowski jako mentor i zgłaszający się klient, czyli mentee. W naszym dzisiejszym wpisie na blogu tłumaczymy, na czym polega mentoring w biznesie, kiedy i dlaczego warto jest się zdecydować na zewnętrzne doradztwo, oraz jakie może to przynieść korzyści dla klienta i dla prowadzonej przez niego firmy.

Zasady mentoringu biznesowego

Mentoring w biznesie najczęściej opiera się na motywowaniu klienta i dawaniu mu przez mentora wskazówek, które pozwolą poradzić sobie z napotykanymi wyzwaniami. Bez względu na to, czy określone na początku współpracy wyzwania mają związek z właściwym planowaniem swoich codziennych zadań, pomocą w stworzeniu skutecznej strategii zarządzania prowadzonym zespołem czy np. z realizacją wyjątkowo wymagającego projektu, mentor biznesowy powinien dać mentee wartościowe rady, których ten potrzebuje! Mentoring biznesowy to usługi, z których najczęściej korzystają właściciele firm, członkowie zarządów oraz managerowie. Jest to związane przede wszystkim z ich zwiększonymi potrzebami i z tym, z jak skomplikowanymi zadaniami muszą się na co dzień zmagać.

Dlaczego opłaca się skorzystać z zewnętrznego mentoringu biznesowego?

Prowadząc firmę lub nią zarządzając, trzeba mieć wysokie kompetencje interpersonalne i komunikacyjne. Jeżeli jest się już na szczycie, mając wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie, trudno jest znaleźć w prowadzonej organizacji osoby, które przewyższają nas wiedzą na temat prowadzenia firmy i szukania motywacji do realizowania kolejnych celów. Skorzystanie z pomocy kogoś z zewnątrz w takich sytuacjach jest tak naprawdę jedynym sposobem na zwiększenie swoich kompetencji i poprawienie osiąganych wyników. Taka unikalna i niedostępna wewnątrz organizacji wiedza może być kluczowym elementem do tego, żeby móc osiągać dalsze sukcesy.

Wybór odpowiedniego mentora

Aby mentoring w biznesie mógł naprawdę przynieść oczekiwane skutki, najpierw trzeba wybrać odpowiednią osobę, która będzie potrafiła podjąć się tak trudnego zadania. Kluczowymi kryteriami, które powinno się brać pod uwagę przy wyborze mentora, są doświadczenie w zarządzaniu lub w planowaniu określonych celów oraz umiejętność tworzenia strategii ich realizacji. Robert Korzeniowski pomaga w tym nie tylko poprzez mentoring, ale również w trakcie oferowanych przez siebie kursów i szkoleń, dostępnych także online. Pierwszym krokiem do zwiększenia swoich umiejętności w planowaniu i w realizacji celów może być wzięcie udziału w dostępnym na naszej stronie kursie online Każdy krok na wagę złota

Najlepiej w roli mentora sprawdzają się osoby, które mają na swoim koncie wiele sukcesów w biznesie lub w innych dziedzinach życia. Takim człowiekiem jest też Robert Korzeniowski. Wybierając mentora biznesowego, trzeba mieć świadomość, że jego bogate doświadczenie prawdopodobnie pozwoli mu znacznie szybciej zdiagnozować problemy, przed którymi się stoi i pomóc mentee w takim zaplanowaniu dalszych działań, żeby udało się je szybko rozwiązać. Wybierając mentora, trzeba też wziąć pod uwagę to, czy będzie się potrafiło z nim nawiązać dobry kontakt i czy panująca między obiema stronami atmosfera będzie sprzyjała dobrej współpracy i osiągnięciu stawianym jej celom.

Przebieg procesu mentoringu

Mentoring biznesowy składa się z kilku etapów. Na początku mentor stara się dokładnie zapoznać ze specyfiką pracy i z wyzwaniami, jakie stoją przed mentee. Sam proces mentoringu polega na regularnych spotkaniach mentora i mentee i omawianiu bieżących wyzwań. Mentee w trakcie spotkań ma możliwość przedstawienia mentorowi największych problemów i trudnych decyzji do podjęcia. Może również zaprezentować swoje pomysły i skonsultować, w jaki sposób zdaniem mentora powinny zostać wprowadzone zmiany, żeby zwiększyć swoje szanse na to, że przyniosą oczekiwane skutki. Mentor w trakcie takich konsultacji dzieli się z mentee własnymi przemyśleniami, może mu zaproponować wprowadzenie określonych zmian lub po prostu wskazać mu elementy, na które powinien zwrócić szczególną uwagę.

W zależności od tego, na jak długo są zaplanowane spotkania z mentorem oraz od tego, jaki dokładnie na wstępie współpracy został określony ich cel, każdemu omawianemu problemowi może zostać poświęcone jedno lub kilka spotkań. Mentoring biznesowy może trwać krócej lub dłużej, w dużej mierze zależy to od tego, z jak poważnymi i skomplikowanymi problemami musi się mierzyć mentee, jakie efekty dają regularne spotkania z mentorem oraz jak układa się pomiędzy nimi współpraca.